Svolders substansvärde 2019-10-25: 127 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 31 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 31 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 112,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 142,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 12 procent i förhållande till substansvärdet.)


PDF PDF