Svolders substansvärde 2021-04-01: 198 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 224,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 330,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 67 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-04-01: 198 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-04-01: 198 SEK per aktie