Svolders substansvärde 2022-07-08: 54 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 26 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,51 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 75,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 38 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-07-08: 54 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-07-08: 54 SEK per aktie