Substansvärde 2010-02-12: 71 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 9 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf