SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-08-17: 120 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 100,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 16 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 110 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 8 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release