SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-01-19: 109 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 103,92 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 125,02 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 15 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release