Svolder: Flaggningsmeddelande Serneke Group AB

Svolder AB (publ) har den 19 oktober 2017 förvärvat 50 000 B-aktier i Serneke Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 200 000 B-aktier. Detta motsvarar 5,2 procent av aktiekapitalet och 1,7 procent av rösterna i Serneke Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release