Svolders substansvärde 2015-02-27: 115 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 18 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 103,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release