SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-07-10: 116 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 103,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


PDF PDF