Svolder har förvärvat aktier i Troax Group AB

Svolder AB (publ) har per den 27 september 2022 förvärvat aktier i Troax Group AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 3 050 000 B-aktier. Detta motsvarar 5,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Troax Group AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Troax Group AB Svolder har förvärvat aktier i Troax Group AB