Substansvärde 2009-10-30: 67 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 75 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 61 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf