Svolder: Förvärv av aktier i Verisec AB

Svolder AB (publ) har den 21 december 2015 förvärvat 220 000 aktier i Verisec AB, noterat på Nasdaq First North. Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 220 000 aktier, vilket utgör 5,5 procent av aktiekapital och röstetal, i Verisec AB. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via ett pressmeddelande från Verisec AB den 21 december 2015.


PDF PDF