Svolders substansvärde 2007-09-28

Svolders substansvärde ökade med 2 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 28 september var 91 kr per aktie.
Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 3 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 86,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.


wkr0008.pdf wkr0008.pdf