SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-01-15: 121 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 6 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 112,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


Release Release