Svolders substansvärde 2020-09-04: 143 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 143 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 140,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 145,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 1 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-09-04: 143 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-09-04: 143 SEK per aktie