Substansvärde 2010-05-07: 71 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 9 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf