SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-06-16: 224 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat 224 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 224,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades i nivå med substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 281,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 26 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2016-09-01, har substansvärdet ökat med 34 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 17 procent


Release Release