SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-06-17: 138 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 124,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release