Svolders aktiesplit 2:1

Första dagen för handel efter uppdelning av aktier

Idag, torsdagen den 14 december 2017, handlas Svolders A- och B-aktier efter uppdelning av aktier (så kallad aktiesplit 2:1).

De nya ISIN-koderna är enligt följande:

Svolder A: ISIN-kod: SE0010663302
Svolder B: ISIN-kod: SE0010663310

Det totala antalet aktier i Svolder uppgår numera 25 600 000 stycken, fördelat på 1 245 672 Svolder A och 24 354 328 Svolder B. 


Release Release