Svolders substansvärde 2013-08-16: 80 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 80 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 24 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 22 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 71,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release