Svolders substansvärde 2008-11-21

Svolders substansvärde var 38 kronor (exkl. utdelning om 4,00 kr)

Svolders substansvärde fredagen den 21 november var 38 kr per aktie. Utdelningen om 4,00 kr per aktie avskiljdes den 21 november.
Föregående vecka var substansvärdet 49 kr per aktie.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 43 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 52 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 38,40 kr, vilket innebär att substansvärdepremien var 2 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf