Svolders substansvärde 2023-10-27: 45 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 45 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 48,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 74,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 66 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-10-27: 45 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-10-27: 45 SEK per aktie