SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-09-15: 222 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 214,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 241,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release