Svolders substansvärde 2011-02-25: 79 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 5 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf