Svolders substansvärde 2019-03-29: 114 sek/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 114 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 108,36 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 126,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release