Svolders substansvärde 2021-02-19: 192 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat SEK 192 per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 183,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 211,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-02-19: 192 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-02-19: 192 SEK per aktie