INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2005

Delårsrapport II, 6 månader 2004/2005 14 mars Delårsrapport III, 9 månader 2004/2005 17 juni Bokslutskommuniké, 12 månader 2004/2005 28 september Ordinarie bolagsstämma, 2004/2005 23 november Delårsrapport I, 3 mån 2005/2006 14 december Stockholm den 18 januari 2005 SVOLDER AB (publ)


wkr0010.pdf wkr0010.pdf