Svolder: Flaggningsmeddelande XANO Industri

Svolder AB (publ) har den 22 februari 2016 förvärvat 25 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 367 158 B-aktier. Detta motsvarar 5,3 procent av aktiekapitalet och 1,5 procent av rösterna i XANO Industri AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF