SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-10-12: 108 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 10 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 100,96 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 109 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 1 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release