Substansvärde 2010-11-26: 76 SEK/aktie

Svolders (http://www.svolder.se) substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 19 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf