Svolders substansvärde 2011-05-27: 83 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 72,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf