Substansvärde 2009-12-30: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 65 SEK/aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2009 ökade Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, med 80 procent. Detta var 11 procentenheter bättre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motvarande period steg 69 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf