Svolders substansvärde 2007-11-16

Svolders substansvärde minskade med 5 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 16 november var 80 kr per aktie.
Detta var 5 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde minskat med 9 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 9 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 77,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 4 procent.


wkr0008.pdf wkr0008.pdf