Substansvärde 2009-08-07: 56 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 48 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 41 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf