Svolders substansvärde 2018-12-14: 99 sek/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 99 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärdeinklusive reinvesterad utdelning, minskat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 90,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 103,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release