Svolders substansvärde 2020-03-20: 87 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 11 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 37 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 31 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 84,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 90,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-03-20: 87 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-03-20: 87 SEK per aktie