Svolders substansvärde 2011-09-02: 64 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie denna vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 24 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 18 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf