Svolders substansvärde 2024-01-12: 54 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde varit oförändrat. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,75 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 91,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 68 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-01-12: 54 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-01-12: 54 SEK per aktie