Svolders substansvärde 2007-07-13

Svolders substansvärde ökade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 13 juli var 101 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.
Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 88,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


wkr0028.pdf wkr0028.pdf