Substansvärde 2009-05-29: 55 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 45 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 32 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 48,90 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf