SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-09-01: 220 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 210,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 254,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 15 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders verksamhetsår 2016/2017 (2016-09-01 – 2017-08-31), ökade substansvärdet med 31 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod 8 procent.


Release Release