Svolders substansvärde 2012-08-31: 64 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 64 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


Release Release