Svolders substansvärde 2021-05-07: 220 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 25 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 255,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 16 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 330,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 50 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-05-07: 220 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-05-07: 220 SEK per aktie