Svolders substansvärde 2020-06-26: 120 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 120 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 112,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 130,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-06-26: 120 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-06-26: 120 SEK per aktie