Svolders informationstillfällen under 2019/2020

VERKSAMHETSÅRET 2019/2020
Delårsrapport I, 3 månader 2019/2020: 10 december 2019
Delårsrapport II, 6 månader 2019/2020: 12 mars 2020
Delårsrapport III, 9 månader 2019/2020: 10 juni 2020
Bokslutskommuniké, 12 månader 2019/2020: 18 september 2020
Årsredovisning, 2019/2020: Början av november 2020
Årsstämma, 2019/2020: 17 november 2020

Stockholm den 29 augusti 2019
SVOLDER AB (publ)


Release Release