SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-05-29: 119 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 107,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release