SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-10-23: 120 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 22 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 109,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


Release Release