VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE I SVOLDER AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

Svolders valberedning kommer till årsstämman den 20 november 2013 att lämna följande förslag till styrelseledamöter för verksamhetsåret 2013/2014.

Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja Mats Andersson, Rolf Lundström och Caroline Sundewall samt att nyvälja Fredrik Carlsson och Johan Qviberg. Lena Apler och Christer Dahlström har undanbett sig omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Caroline Sundewall.

Fredrik Carlsson är VD i fastighets- och aktieinriktade familjebolaget Sönerna Carlsson Family Office. Han har styrelseuppdrag i Resurs Bank, Solid Försäkring, Stena LTE, KL Capital och Scientia Fund Management. Dessförinnan har Fredrik Carlsson arbetat bl a som global analyschef på SEB Enskilda, aktieansvarig på Andra AP-fonden samt på investmentbanker i London.

Johan Qviberg är VD i Eriksbergsparkens Investment AB samt styrelseledamot i Wihlborgs Fastighets AB, Ingager AB och Virtusize AB.

 
SVOLDERS VALBEREDNING


PDF PDF