Svolder: Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 6 november 2013 sålt 17 000 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 303 000 B-aktier, vilket utgör 4,95 procent av aktiekapitalet och 2,55 procent av rösterna i Nolato AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


PDF PDF