Svolders informationstillfällen under 2020/2021

Verksamhetsåret 2020/2021

Delårsrapport I, 3 månader 2020/2021: 11 december 2020
Delårsrapport II, 6 månader 2020/2021: 11 mars 2021
Delårsrapport III, 9 månader 2020/2021: 11 juni 2021
Bokslutskommuniké, 12 månader 2020/2021: 16 september 2021
Årsredovisning, 2020/2021: Början av november 2021
Årsstämma, 2020/2021: 19 november 2021

Stockholm den 26 augusti 2020
SVOLDER AB (publ)


Svolders informationstillfällen under 2020/2021 Svolders informationstillfällen under 2020/2021